ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวณัฎฐนิช เนาว์ไพรตลาดนัดบาซาเอโรงเรียนบ้านรูสะมิแล สพป.ปัตตานี เขต 1
2นางสาววันมูรณีย์ แวดอเลาะสพป.สมุทรปราการ เขต 2 สพป.สมุทรปราการ เขต 2