ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางนลินี พรหมเมืองบ้านเจาะบาแนสพป.ยะลา เขต 1 สพป.ยะลา เขต 1
2นางสาวพันธ์ทิพย์ บุญแนบถึงแก่กรรม