ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสายสวลี รันดาเวตลาดนัดบาซาเอโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา สพป.ยะลา เขต 1
2นางนริสรา เลิศวิลัยบ้านสายชลโรงเรียนอนุบาลยะรัง สพป.ยะลา เขต 1
3นายอาสมี โต๊ะเจะบ้านกูวิงโรงเรียนอนุบาลยะลา สพป.ยะลา เขต 1
4นางรอฮีหม๊ะ บือราเฮงบ้านเกาะจันโรงเรียนบ้านกาลอ สพป.ยะลา เขต 1
5นายพนาไพร มณีรัตน์วัดบุพนิมิตโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
6นางนูรมา แวดือเร๊ะบ้านคลองช้างโรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1